Leadership at Sea

Empowering Yachtmasters
for Maritime Excellence

Το μοναδικό σεμινάριο στην Ελλάδα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας
των επαγγελματιών κυβερνητών σκαφών αναψυχής


Πληροφορίες Σεμιναρίου


calendar

Ημερομηνία Διεξαγωγής

25 & 26 Μαΐου
clock

Ώρες

11:00 - 17:00
sandglass

Διάρκεια

12 ώρες
open-book

Διδακτέα ύλη

5 Ενότητες
networking

Τρόπος Διεξαγωγής

Δια ζώσης
Όποιος διακόπτει την προσπάθεια να βελτιώνεται,
έχει ήδη σταματήσει να είναι καλός

Philip Rosenthal

Με αυτήν τη φιλοσοφία, το σεμινάριο μας έχει στόχο να εξοπλίσει κάθε Κυβερνήτη με τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις, που είναι αναγκαία προκειμένου για να γίνει ένας καλύτερος ηγέτης και να αναδείξει την ηγετική του προσωπικότητα

Ποιοι είναι οι λόγοι που αυτό το σεμινάριο – μάθημα ζωής - είναι τόσο σημαντικό για έναν επαγγελματία Κυβερνήτη;

Ο χειρισμός ενός σκάφους αναψυχής, είναι μια σύνθετη διαδικασία, βασιζόμενη σε περίπλοκα πρωτόκολλα και απαιτεί ανώτερη τεχνογνωσία. Σε αντίθεση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται στο σκάφος απαιτεί πολυδιάστατη προσέγγιση, αφού κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις, ειδικά όταν ανακύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις

Όπως είχε πει ο Στρατηγός Αλκιβιάδης, «Κυβερνάν εστί προβλέπειν» - η πρόληψη των προβλημάτων είναι βασικό καθήκον για κάθε υπεύθυνο Κυβερνήτη που επιθυμεί να είναι αποτελεσματικός ηγέτης

Το σεμινάριο, μέσα από τις 5 ενότητές του, θα αναπτύξει τις μεθόδους και τις τεχνικές που εστιάζουν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας σε κάθε επαγγελματία Κυβερνήτη τα εφόδια & εργαλεία, για να κάνει κάθε ταξίδι μια συναρπαστική εμπειρία, τόσο για εκείνον όσο και για το πλήρωμα που ηγείται

Ενότητες
 
Ανάπτυξη Ηγετικής Προσωπικότητας – Χαρακτήρα Ενότητα 1

Η διαμόρφωση μιας ηγετικής προσωπικότητας δεν είναι απλώς ένα φυσικό δώρο, αλλά ένα σημαντικό επίτευγμα που επιτυγχάνεται μέσα από αυτογνωσία, επίμονη προσπάθεια και σκληρή εργασία

Οι ακόλουθες δέκα θετικές ιδιότητες θα καθοδηγήσουν κάθε επαγγελματία Κυβερνήτη στη διαδικασία δημιουργίας της ηγετικής του προσωπικότητας, βήμα προς βήμα, με υπευθυνότητα και θετική στάση που θα επηρεάζει αρχικά τον ίδιο και στη συνέχεια θα κερδίζει τον σεβασμό του ανθρώπινου δυναμικού που διοικεί

Αυτογνωσία: Επίγνωση των προσωπικών δυνατοτήτων και αδυναμιών
Αυτοεκτίμηση: Ανάπτυξη ενός υγιούς αισθήματος αυτοεκτίμησης
Αυτοκυριαρχία: Ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και αυτοελέγχου
Αυτοπαρακίνηση: Ενθάρρυνση προσωπικής κινητοποίησης και δράσης
Αυτοπροσδοκία: Διατήρηση αισιόδοξης προοπτικής για το μέλλον
Αυτοεικόνα: Καλλιέργεια μιας θετικής και ρεαλιστικής αυτοεικόνας
Αυτοκαθοδήγηση: Ανάπτυξη ικανότητας για αυτοκαθοδήγηση και αυτοδιεύθυνση
Αυτοπειθαρχία: Ενίσχυση της πειθαρχίας και αυτοσυγκέντρωσης
Αυτοδιάσταση: Ισορροπία και ομοιόμορφη κατανομή ευθυνών και καθηκόντων, σε όλες τις διαστάσεις
Αυτοπροβολή: Εκπαίδευση στην ικανότητα να παρουσιάζεται θετικά και αποτελεσματικά

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα είναι:
Απέκτησα τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις για τον χειρισμό ενός σκάφους αναψυχής, έχω όμως την κατάλληλη προσωπικότητα να αναλάβω τις ευθύνες για την ασφαλή, ομαλή και ευχάριστη διαμονή και το ταξίδι των ανθρώπων που με εμπιστεύτηκαν;

Ανάλυση & Διαχείριση Προσωπικοτήτων Ενότητα 2

Ο Κυβερνήτης, λόγω της φύσης του επαγγέλματός του, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το πλήρωμα και τους επιβάτες του σκάφους. Αυτό προκαλεί το εξής ερώτημα:
Ζει απλώς δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, ή πραγματικά μαζί με αυτούς, δείχνοντας εν συναίσθηση και κατανόηση για τις ανάγκες τους;

Η μεταγλωττισμένη αγγλική ταινία με θέμα "Η συμπεριφορά αναπαράγει συμπεριφορά" (διάρκειας 30 λεπτών) θα αποκαλύψει πώς η συμπεριφορά μπορεί να λειτουργήσει είτε ως "κλειδαριά" που δυσκολεύει είτε ως "κλειδί" που διευκολύνει τις ανθρώπινες σχέσεις

Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση της αλληλεπίδρασης των τριών κύκλων που καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις:

  • α) τον Διανοητικό ή Εσωτερικό κύκλο,
  • β) τον Βιολογικό μας εαυτό, και
  • γ) τον Εξωτερικό κύκλο ή το Περιβάλλον.

Τέλος, η ανάλυση των "τριών ΕΓΩ" της ανθρώπινης προσωπικότητας θα παρέχει μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα είναι:
Μπορεί ένα άτομο το οποίο εκτελεί χρέη Κυβερνήτη να αναλύσει και να αξιολογήσει σωστά τις προσωπικότητες του πληρώματός, στο σκάφος που θα κυβερνήσει; Πως θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σεβασμό σε ισχυρότερες προσωπικότητες ή σε μεγαλύτερης από αυτόν ηλικίας άτομα;

Λειτουργούμε ως Μονάδα ή ως Ομάδα; - Αποδοχή Ρόλων Ενότητα 3

Ο επαγγελματίας Κυβερνήτης αποτελεί αναμφίβολα τον ηγέτη του σκάφους. Υφίσταται, ωστόσο, το σημαντικό ερώτημα: θα διοικήσει με βάση το προσωπικό του "ΕΓΩ" ή θα λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο του συλλογικού "ΕΜΕΙΣ"; Η μονομερής διοίκηση μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις

Πώς μπορεί λοιπόν ο Κυβερνήτης να εξισορροπήσει τις προσωπικές του ευθύνες με τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία μιας ομάδας;

Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθεί η σημασία του ομαδικού πνεύματος και η ευθύνη του Κυβερνήτη να δημιουργήσει την αίσθηση της ομαδικότητας, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις διακριτές αρμοδιότητες κάθε μέλους

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ομάδα θα ανταποκρίνεται ενθουσιωδώς στις οδηγίες του Κυβερνήτη, μετατρέποντας το ταξίδι σε μια εμπειρία αμοιβαίας ανταμοιβής για όλους

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα είναι:
Πως θα διαχειριστεί τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων που επιβαίνουν στο σκάφος; Πως θα μοιράζει συνεχώς τους ρόλους;
Μην ξεχνάμε ότι οι χώροι ενός σκάφους αναψυχής, είναι πολύ πιο περιορισμένοι από τη στεριά και η συμβίωση αρκετών ατόμων σε αυτό για ημέρες, δημιουργεί εύθραυστες ισορροπίες, οι οποίες απαιτούν λεπτούς χειρισμούς

Διαχείριση Κρίσεων και Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Ενότητα 4

Ο ρόλος του Κυβερνήτη συχνά περιλαμβάνει την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση ή πανικό, και να απαιτήσουν ιδιαίτερες δεξιότητες διαχείρισης.

Το σεμινάριο εστιάζει στα εξής βασικά σημεία:

  • α) Την ανάλυση των διαστάσεων της κρίσης και του άγχους
  • β) Προετοιμασία για τη μετάβαση από το άγχος στην ανθεκτικότητα
  • γ) Τα επτά βήματα αλλαγής προς την ψυχική ανθεκτικότητα
  • δ) Προσαρμογή στις συνθήκες (προκλήσεις της θάλασσας και κινδύνων – Άγχος από πρώτες εντυπώσεις, επανάληψη εμπειριών)
  • ε) Δημιουργία Σχεδίου Δράσης για απρόοπτα γεγονότα
  • στ) Τεστ άγχους και ανθεκτικότητας (τα "ΝΑΙ" και τα "ΟΧΙ" σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης)
  • ζ) Μάθηση από τα λάθη στη διαχείριση κρίσεων

(Σημείωση: Η θεματολογία για τη διαχείριση κρίσεων βασίζεται στις μεθόδους του Γερμανικού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας της GESTALT).

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα είναι:
Έχω τις τεχνικές γνώσεις για να διαχειριστώ κρίσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις, έχω όμως την προσωπικότητα να διαχειριστώ τον εαυτό μου και τους άλλους σε καθεστώς μικρών και μεγάλων κρίσεων, οι οποίες μπορεί να είναι από μια απλή παρεξήγηση, από μια απόφαση αλλαγής πορείας ή πλάνων διακοπών, μέχρι αποφάσεις από τις οποίες θα κρίνονται οι ζωές των επιβαινόντων;

Πως ο Κυβερνήτης μπορεί να γίνει πόλος έλξης για σταθερή ροή ναύλων Ενότητα 5

Ανεξαρτήτως του αν εργάζεται για τον εαυτό του ή για μια εταιρεία, ο επαγγελματίας Κυβερνήτης θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει συναρπαστικές εμπειρίες στους επιβάτες του, από την αρχή έως το τέλος του ταξιδιού τους, με τρόπο που θα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια ακόμα και μετά την ολοκλήρωσή του

Ο ενθουσιασμός των ναυλωτών είναι ουσιαστικός γιατί αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση μέσω προσωπικών συστάσεων. Αυτός ο ενθουσιασμός μπορεί να ωθήσει τους ίδιους ναυλωτές να επανέλθουν για νέα ταξίδια ή να προσελκύσει νέους που επιθυμούν να ζήσουν την ίδια συναρπαστική εμπειρία

Το σεμινάριο θα έχει επιτύχει το στόχο του, αν για κάθε εκπαιδευόμενο Κυβερνήτη αποδειχθεί η αλήθεια της ρήσης «δεν ακούω τι μου λες, γιατί αυτό που ΕΙΣΑΙ, μιλάει δυνατότερα από αυτά που λες»

Εάν ο Κυβερνήτης έχει ηγετική προσωπικότητα, τότε οι πράξεις και η στάση του θα μιλούν δυνατά, καθιστώντας τον μια απόλυτη δύναμη έλξης για τους ναυλωτές

Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτή την ενότητα είναι:
Αποφάσισα να γίνω επαγγελματίας Κυβερνήτης και θέλω να κάνω καριέρα σε αυτόν τον κλάδο. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού (όπως σε όλους τους κλάδους) αλλά αυτό δεν αρκεί για να ξεχωρίσει και να καταξιωθεί ένας Κυβερνήτης επαγγελματικά. Μια εταιρία θα επιλέξει να κρατήσει με κάθε τρόπο, Κυβερνήτες που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις τεχνικές τους ικανότητες, αλλά και για την άρτια συμπεριφορά τους, ανταμείβοντάς τους με τη δημιουργία εξαιρετικών συνθηκών εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα και τις οικονομικές απολαβές τους. Αντίστοιχα, οι πελάτες θα προτιμούν ξανά και ξανά τους συγκεκριμένους Κυβερνήτες είτε για αυτούς, είστε συστήνοντάς τους σε άλλους.

Πρόγραμμα
 

Σάββατο 25 Μαΐου

11:00 Έναρξη Σεμιναρίου

14:00 Coffee & Snack Break

17:00 Λήξη Σεμιναρίου

Κυριακή 26 Μαΐου

11:00 Έναρξη Σεμιναρίου

14:00 Coffee & Snack Break

17:00 Λήξη Σεμιναρίου

Εισηγητές
 

Α) Κατερίνα Φραγκούλη: Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η Κατερίνα Φραγκούλη, Καθηγήτρια-Εισηγήτρια Σεμιναρίων Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με διδακτική εμπειρία άνω των 30ετών σε εταιρείες ποικίλλων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, και στην Κύπρο. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στον τομέα “Professional Psychology” από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

Ναυτική Εμπειρία: εκπαίδευση εν πλώ στα πλοία SUPERFAST της Ναυτιλιακής εταιρείας Επιχειρήσεως Αττικής, με πολλά ταξίδια από Πάτρα-Ιταλία, και το αντίστροφο, για εκπαίδευση α) όλων των πληρωμάτων και β) όλων των πλοιάρχων και των αξιωματικών κάθε πλοίου

Ας σημειωθεί ότι η κ.Φραγκούλη υπήρξε επί 10 χρόνια, η αποκλειστική εκπαιδεύτρια των χιλιάδων επαγγελματιών-μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Κατά τα τελευταία έτη εκτός των άλλων συμμετέχει στην εκπαίδευση εκπαιδευτών-καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης

Β) Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος: Εισηγητής εξειδικευμένος στη Διαχείριση Κρίσεων και καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Πρώην Ιπτάμενος Σχολής Ικάρων, Σύμβουλος εκπαίδευσης ειδικών σεμιναρίων (coaching and mentoring) Management, NLP, Psychology