Πιστοποιητικό Καταμέτρησης Παραδοσιακού/Κλασικού Σκάφους

Αίτηση Πιστοποιητικού Καταμέτρησης Παραδοσιακού/Κλασικού Σκάφους

Προς : Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Παρακαλώ, όπως εκδώσετε πιστοποιητικό καταμέτρησης του έτους 2023 , για το σκάφος με τα παρακάτω στοιχεία

Παρακαλώ, επιλέξτε αν ισχύει για το σκάφος σας

Παρακαλώ, επισυνάψτε μια φωτογραφία του σκάφους στη στεριά, από την μέση του ολικού μήκους περίπου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το προφίλ του, η ίσαλος γραμμή και η καρίνα του

Maximum file size: 167.77MB