Ο ΠΟΙΑΘ συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για ενίσχυση των κοινωνικών έργων, διοργανώνει τον αγώνα «Αρμενίζοντας για το παιδί», στο πλαίσιο ενισχύσεων της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου για το παιδί. Διοργανώνεται από το 2011.

22 Μαΐου, 2024

Aίτηση Αλλαγής Εξοπλισμού Αρμενίζοντας για το παιδι

22 Μαΐου, 2024

Aίτηση Αλλαγής Πληρώματος Αρμενίζοντας για το παιδι

22 Μαΐου, 2024

Aίτηση Ακρόασης Αρμενίζοντας για το παιδι

22 Μαΐου, 2024

Δήλωση Αλλαγής Πληρώματος Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
22 Μαΐου, 2024

Αλλαγή Εξοπλισμού Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
22 Μαΐου, 2024

Αίτηση Ακρόασης Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
22 Μαΐου, 2024

Υποβολή Ερωτήματος Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
22 Μαΐου, 2024

Kατάσταση Πληρώματος Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
22 Μαΐου, 2024

Δήλωση Συμμετοχής Αρμενίζοντας για το παιδι

[…]
21 Μαΐου, 2024

22ος Αγώνας Αρμενίζοντας για το Παιδί
8 – 9 Ιουνίου 2024

1 Ιουνίου, 2023

21ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

31 Μαΐου, 2023

20ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

30 Μαΐου, 2023

19ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

29 Μαΐου, 2023

18ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

28 Μαΐου, 2023

17ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

27 Μαΐου, 2023

16ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”

25 Μαΐου, 2023

15ος Αγώνας “ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ”