Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ιδρύθηκε το 1961 με έδρα τον Πειραιά. Λειτουργεί από το 1969 την πρώτη Σχολή Ιστιοπλοΐας